Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55332
Title: Di sản phủ đệ triều Nguyễn trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế
Authors: Trần Văn Dũng
Keywords: Phủ đệ triều Nguyễn
Đô thị hóa
Di sản
Thành phố Huế
Description: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cứ liệu trong quá trình trùng tu, tôn tạo các di sản phủ đệ triều Nguyễn, tránh rơi vào tình trạng làm phá vỡ kiến trúc cảnh quan di sản hoặc phá hủy kiến trúc phủ đệ truyền thống để xây dựng kiến trúc hiện đại đang trở nên ngày càng phổ biến như hiện nay. Luận án không chỉ hướng đến thực hiện mục tiêu quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản kiến trúc cung đình triều Nguyễn đạt được nhiều thành quả thiết thực mà còn góp phần vào việc nghiên cứu nhằm khai thác những giá trị di sản phủ đệ triều Nguyễn để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phục vụ phát triển du lịch bền vững để góp phần xây dựng Huế trở thành một trung tâm văn hóa du lịch của đất nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 224 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9b3d1882-2a02-4c47-b19b-466f1b7ccbd1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.