Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55339
Title: Tính răn đe của hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Trương Thế Nguyễn, Trần Thanh Tú
Keywords: Phạt tiền
Xử phạt vi phạm hành chính
Tính răn đe
Abstract: Phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến nhất trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết này phân tích một số khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn về tính răn đe của hình thức phạt tiền ở nước ta hiện nay; qua đó, đề xuất một số kiến nghị.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22 (398), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so22.2019_Hinhthucphattientrongxuphatviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.