Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55340
Title: Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Luật Công chứng
Authors: Nguyễn Khắc Cường
Keywords: Luật Công chứng
Công chứng
Công chứng viên
Abstract: Sau gần 5 năm thi hành, Luật Công chứng năm 2014 được xem là hành lang pháp lý quan trọng tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia xác lập, thay đổi, chấm dứt các giao dịch dân sự; góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như hạn chế những tranh chấp, rủi ro phát sinh giữa các bên trong quan hệ giao dịch dân sự; qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật của các chủ thể; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, nội dung Luật Công chứng vẫn còn những hạn chế nhất định cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết phân tích những bất cập của Luật Công chứng và kiến nghị hoàn thiện Luật.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22 (398), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so22.2019_Hoanthienquydinhluatcongchung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 74,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.