Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55350
Title: Xây dựng chương trình tập luyện Yoga cho người cao tuổi bị cao huyết áp độ 1 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Authors: Ngô Thị Như Thơ
Keywords: Tập luyện Yoga
Yoga
Người cao tuổi
Thành phố Vinh
Nghệ An
Description: Luận án đã đánh giá được thực trạng sức khỏe và hoạt động tập luyện thể dục thể thao (TDTT) của NCT (người cao tuổi) bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, gồm: Dịch tễ học và yếu tố nguy cơ bệnh CHA độ 1 ở NCT tại thành phố Vinh; Thực trạng tình trạng sức khỏe NCT tại thành phố Vinh; Thực trạng về số CLB, hình thức, nội dung tập và HDV tại các CLB yoga tại thành phố Vinh; Thực trạng nhận thức và nhu cầu tập luyện yoga của NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh. Luận án đã tiến hành ứng dụng chương trình tập luyện yoga cho NCT bị CHA độ 1 tại thành phố Vinh và bước đầu đã đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Cụ thể: Chương trình thực nghiệm đã có hiệu quả cải thiện sức khỏe NCT bị CHA độ 1 với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ bị các dạng CHA độ 1 sau 1 năm tập luyện đã giảm rõ với 17/27 NCT huyết áp đã trở lại bình thường. Chương trình đã đáp ứng từ mức tốt đến rất tốt cả 5 nhu cầu cơ bản của con người; Sau thực nghiệm giai đoạn 2, 100% NCT đánh giá chương trình rất phù hợp và có nguyện vọng tiếp tục tham gia tập luyện.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 322 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • adc00226-0f98-47b3-a91a-65063d7e2495.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.