Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55371
Title: Trào lưu về trào lưu văn học Linglei trong dòng văn học Trung Quốc
Authors: Nguyễn Thị Hiền
Keywords: Trào lưu
Văn học
Linglei
Trung Quốc
Văn học Trung Quốc
Description: Trong nền vãn học Trung Quốc có một số tác phẩm xa rời văn học chính thống, được gọi là tác phẩm văn học "Lingleì". Nhưng trào lưu văn học Linglei chỉ thực sự nở rộ và được coi là một hiện tượng văn học khi xuất hiện các tiểu thuyết của các nhà văn sinh vào thập niên 70 của thế kỷ XX như Vệ Tuệ, Miên Miên, Cửu Đan, Xuân Thụ... Linglei có một số tác phẩm gây tranh cãi trong giới nghiên cứu văn học trong ngoài Trung Quốc. Bài viết sơ lược quá trình hình thành và phát triển của trào lưu học Linglei trong dòng văn học Trung Quốc đương đại và tìm về một vài dấu vết văn học Linglei trong văn học cổ đại, hiện đại, cũng như tìm hiểu về sáng tác của một số tiểu thuyết gia Linglei tiêu biểu trong văn học đương đại Trung Quốc.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 8 trang
Source: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6c649517-1bb8-41ae-874e-fea09b8107d7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.