Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55386
Title: Ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định CPTPP
Authors: Nguyễn Thuy Linh, Vũ Ngọc Diệp
Lê Mai Trang
Keywords: Ngân hàng
Việt Nam
Hiệp định CPTPP
CPTPP
Abstract: Ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định CPTPP đề cập đến tổng quan về CPTPP; ứng dụng mô hình SWOT trong phân tích ngành ngân hàng; từ đó đưa ra giải pháp tối ưu hóa SWOT đối với ngành Ngân hàng.
Type: Bài trích
Extent: 18 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14. Nganh ngan hang trong boi canh thuc thi CPTPP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.