Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55401
Title: Doanh nghiệp và chính sách thương mại quốc tế
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Doanh nghiệp
Chính sách
Thương mại
Thương mại quốc tế
Abstract: Bản tin đưa ra những điểm tin về tin Quốc tế và tin Việt Nam. Mục điểm tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương). Mục "chuyên đề" tập trung chuyên sâu vào một chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tế đặc biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp với những phân tích, bình luận sâu sắc của các chuyên gia.
Issue Date: 2013
Type: Bản thông tin
Extent: 32 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ban tin DN va CSTM so 15 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.