Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55408
Title: Doanh nghiệp và chính sách thương mại quốc tế (Đàm phán TPP và những tiết lộ rung động)
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Doanh nghiệp
Chính sách
Thương mại Quốc tế
TPP
Đàm phán
Abstract: ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Mục “Điểm tin” của Bản tin sẽ mang đến cho Bạn các thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương). Mục “Chuyên đề” tập trung chuyên sâu vào một chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tế đặc biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp với những phân tích, bình luận sâu sắc của các chuyên gia.
Issue Date: 2013
Type: Bản thông tin
Extent: 16 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ban tin DN va CSTMQT so 17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.