Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55416
Title: PCI 2014 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014 (Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: PCI
2014
Năng lực cạnh tranh
Việt Nam
Cấp tỉnh
Doanh nghiệp
Abstract: Báo cáo PCI năm 2014 đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chương 1 của Báo cáo phân tích những thay đổi trong mười lĩnh vực điều hành kinh tế cấp tỉnh. Chương 2 trình bày đánh giá của các doanh nghiệp FDI về môi trường đầu tư của Việt Nam và thảo luận sâu về chất lượng lao động, cũng như quan hệ lao động ở Việt Nam. Chương 3 nghiên cứu mức độ hiểu biết và ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) của các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 164 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • bao_cao_pci_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.