Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55426
Title: Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) về Đầu tư
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hiệp định Đối tác
Thái Bình Dương
Đầu tư
TPP
Abstract: Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa 12 nước hai bờ Thái Bình Dương, trong đó có Hoa Kỳ, là một trong các Hiệp định thương mại lớn nhất mà Việt Nam từng tham gia đàm phán và kí kết trong thời gian qua. Bài viết bao gồm các nội dung về tổng hợp kết quả rà soát, đưa ra bảng rà soát tóm tắt và bảng rà soát chi tiết.
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 156 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ra soat ve Dau tu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.