Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55434
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam
Authors: Phạm Thị Diệu Anh
Keywords: Năng lực quản lý
Nhà quản trị trung cấp
Doanh nghiệp thuốc lá
Việt Nam
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về năng lực quản lý doanh nghiệp, trong đó làm rõ khái niệm nội hàm về năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp với 3 yếu tố cấu thành theo mô hình BKD của Donald J. Campbell & Gregory J. Dardis (2004) là: tố chất quản lý, kiến thức quản lý và hành động quản lý. Đây là cơ sở luận cứ quan trọng cho quá trình nghiên cứu luận án và là cơ sở để đề xuất “Khung năng lực quản lý” cho nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam.
Advisor: Mặc Văn Tiến, Trương Đức Lực
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 193 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhamThiDieuAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiDieuAnh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 211,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiDieuAnh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 132,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiDieuAnh_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 282,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiDieuAnh_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.