Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55453
Title: Năm chủ tịch Asean 2020 và những thúc đẩy ưu tiên của Việt Nam
Authors: Lê Trọng Tuyến
Keywords: Chủ tịch Asean
Việt Nam
Asean
Abstract: Với chủ đề "Gắn kết và chủ Đối tác tin động thích ứng" cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và "Việt Nam: Tin cậy vì hòa bình bền vững" khi đảm nhiệm trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Việt Nam đang thể hiện nhất quán trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Chủ tịch ASEAN 2020; Cộng đồng ASEAN; chủ đề "gắn kết và chủ động thích ứng".
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B2. Nam chu tich Asean va nhung uu tien thuc day cua Vn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.