Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55501
Title: Thúc đẩy bảo đảm quyền khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Loan Anh
Keywords: Quyền khởi nghiệp
Thanh niên Việt Nam
Abstract: Thanh niên khởi nghiệp không chỉ là nhu cầu mà là một quyền con người được phát triển về kinh tế. Chính vì vậy, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nhà nước đã và đang nỗ lực, tích cực thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có việc bảo đảm quyền khởi nghiệp của thanh niên. Bài viết đề xuất một số định hướng thúc đẩy bảo đảm quyền khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B13. Thuc day quyen khoi nghiep cua thanh nien VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.