Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55513
Title: Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Authors: Bùi Bảo Trung
Keywords: Phòng, chống
Rửa tiền
Quốc tế
Abstract: Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm rủa tiền trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, gây thiệt hại đến nền kinh tế nhiều quốc gia. Bài viết đề cập những nỗ lực của các cơ quan quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, trong đó tập trung vào lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, cơ quan chuyên trách có nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.