Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55557
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorChính phủ-
dc.date.issued2014-04-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55557-
dc.description.abstractTờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (Số: 82 /TTr-CP) của Chính phủ vào ngày 07/04/2014. Tờ trình gồm các nội dung sau: (1) Sự cần thiết ban hành luật; (2) Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án; (3) Quan điểm, yêu cầu và nội dung sửa đổi luật.-
dc.format.extent15 trang, pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightshttp://quochoi.vnvi
dc.subjectTờ trìnhvi
dc.subjectDự ánvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectBất động sảnvi
dc.subjectKinh doanh bất động sảnvi
dc.subjectLuật Kinh doanh bất động sảnvi
dc.subjectKhóa XIIIvi
dc.subjectKỳ 7vi
dc.subject82 /TTr-CPvi
dc.titleTờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)vi
dc.typeTờ trìnhvi
dc.source.methodKỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)-
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 82-TTr_CP_Ky7khoa13_ve du an luat kd bds(sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 318,88 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.