Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55562
Title: Nhà nước kiến tạo thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân - Thực trạng và giải pháp
Authors: Phan Thế Công, Lý Thị Huệ
Keywords: Nhà nước kiến tạo
Kinh tế tư nhân
Kinh tế
Abstract: Những năm qua, kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của kinh tế tư nhân, đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp tư nhân cũng gặp không ít rào cản phát triển, cả trên góc độ vi mô và vĩ mô. Chính vì vậy, việc xây dựng Nhà nước kiến tạo sẽ đóng vai trò then chốt trong gỡ bỏ các rào cản phát triển đối với doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích các vấn đề về nhà nước kiến tạo, vai trò của kinh tế tư nhân và các rào cản, từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng Nhà nứớc kiến tạo để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.4.20.B4. NN kien tao thuc day phat trien kinh te tu nhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.