Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55568
Title: Bảo vệ Hiến pháp bằng pháp luật tại Việt Nam
Authors: Lê Văn Quyền
Keywords: Hiến pháp
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý giữ vai trò là nền tảng và vì thế mà việc bảo vệ Hiến pháp là rất quan trọng. Một trong những biện pháp bảo vệ Hiến pháp hiệu quả nhất là thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật về bảo hiến, cùng với đó là xác lập các thiết chế, phương thức vận hành của các yếu tố này tạo thành một cơ chế bảo vệ Hiến pháp.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.4.20.B5. Bao ve HP bang PL VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.