Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55628
Title: Một số vấn đề về chính sách, biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả và thực chất
Authors: Nguyễn Hòa Bình
Keywords: Chính sách
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh; được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, đây là cuộc đấu tranh cam go, phức tạp, cần phải được tiếp tục tiến hành với tinh thần kiên trì, kiên quyết gắn với chính sách, biện pháp hiệu lực, hiệu quả và thực chất hơn.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Cộng sản số 939 (tháng 4 năm 2020 )
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCCS.4.20.B2. Bien phap phong chong tham nhung hqua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.