Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55661
Title: Sai sót trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Trọng Hiếu
Keywords: Báo cáo tài chính
Thị trường chứng khoán
Niêm yết
Chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết về sai sót báo cáo tài chính (BCTC), nhấn mạnh các lý thuyết giải thích sai sót BCTC, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết làm nền tảng cho các nghiên cứu trong nước. Kết quả thực hiện luận án cũng cung cấp bằng chứng về thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết, giải thích nguyên nhân sai sót của các công ty niêm yết ở một nền kinh tế mới nổi, qua đó làm phong phú thêm chủ đề nghiên cứu này trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy bên cạnh việc giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC phù hợp với các nghiên cứu trước đây trên thế giới và tại Việt Nam thì còn một số trường hợp không cho kết quả như các nghiên cứu trước đây. Điều này có thể là do tính hữu hiệu của quản trị công ty ở Việt Nam. Đặc điểm này tạo ra sự khác biệt đáng kể so với các nghiên cứu ở các nước phát triển, qua đó đưa ra những lưu ý khi nghiên cứu sai sót BCTC gắn với quản trị công ty ở các thị trường mới nổi như Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Công Phương, Hoàng Tùng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 183 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Nguyentronghieu.Toan van LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2a. Nguyentronghieu.TTLA (TV).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 728,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2b. Nguyentronghieu.TTLA (TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 408,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3a. Nguyentronghieu.trichyeuLA (TV).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 215,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3b. Nguyentronghieu.trichyeuLA (TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 111,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4a. Nguyentronghieu.donggopmoiLA (TV).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 166,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4b. Nguyentronghieu.donggopmoiLA (TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 88,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.