Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55670
Title: Ảnh hưởng của tường chèn tới phản ứng của hệ khung bê tông cốt thép chịu động đất
Authors: Phan Văn Huệ
Keywords: Tường chèn
Phản ứng
Khung bê tông cốt thép
Động đất
Khung bê tông
Abstract: Thiết lập được mô hình ứng xử phi tuyến của tường chèn trong khung bê tông cốt thép dưới tác động ngang và sử dụng mô hình này để xác định ứng xử của hệ kết cấu khung chèn chịu động đất; Luận án đề xuất phương pháp xác định trực tiếp lực tương tác khung – tường chèn và phương pháp thiết kế cột khung bê tông cốt thép chịu cắt theo quan niệm kháng chấn hiện nay khi có xét tới lực tương tác này.
Advisor: Nguyễn Lê Ninh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 178 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LATS-Phan Van Hue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. TT LATS (VN)-Phan Van Hue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. TT LATS (EN)-Phan Van Hue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Trich yeu LATS (VN)-Phan Van Hue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7. Trich yeu LATS (EN)-Phan Van Hue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 39,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Dong gop moi LATS (VN)-Phan Van Hue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 88,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Dong gop moi LATS (EN)-Phan Van Hue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 13,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.