Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55685
Title: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng
Authors: Cao Văn Thông
Keywords: Đổi mới
Phương thức lãnh đạo
Đảng
Kiểm tra
Giám sát
Phòng, chống
Tham nhũng
Abstract: Nghiên cứu nhằm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn là công việc cần thiết trong xây dựng Đảng. Trong bài, tác giả đã đề cập một số nội dung của đề tài cấp quốc gia với chủ đề trên do TS. Trần cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương làm Chủ nhiệm đề tài.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Xây dựng Đảng số 3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Xây dựng Đảng
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • XDD3.20.Dm phthuc ldao Dang_ ktra gs_PC tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.