Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55695
Title: Nghiên cứu các nhân tố vĩ mô tác động đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần Thị Lan Phương
Keywords: Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp
Niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Thị trường chứng khoán
Abstract: Kết quả nghiên cứu chính của luận án là: (1) Các nhân tố kinh tế vĩ mô đều có tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết. (2). Chỉ số PCI tổng hợp có ảnh hưởng đến quy mô sử dụng nợ của doanh nghiệp nhưng nếu xét các PCI thành phần, cấu trúc vốn chỉ bị chi phối từ các yếu tố, bao gồm: Gia nhập thị trường, Tính minh bạch, Sự ổn định trong sử dụng đất đai và Đào tạo lao động. (3) Tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp có tác động đến mối quan hệ giữa khủng hoảng kinh tế và cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
Advisor: Vũ Duy hào
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 285 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_TranThiLanPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiLanPhuong_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiLanPhuong_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 783,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiLanPhuong_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 426,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiLanPhuong_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 199,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.