Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55703
Title: Phát triển lý luận về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Vũ Văn Phúc
Keywords: Lý luận
Chủ nghĩa xã hội
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày những tổng kết trên cơ sở thực tiễn, nghiên cứu lý luận liên quan đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Xây dựng Đảng số 4 -2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Xây dựng Đảng
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • XDD4.20.Phtr ly luan mo hinh_len CNXH o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.