Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55798
Title: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Một số nước và đề xuất cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Authors: Phạm Chu Thùy Dương
Keywords: Dịch vụ
Ngân hàng bán lẻ
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Abstract: Hiện nay, ngành ngân hàng nói chung và mảng ngân hàng bán lẻ nói riêng đang đứng trưởc rất nhiều thách thức và cơ hội từ thay đổi môi trường kinh doanh. Điều này cũng như thái độ, suy nghĩ và thói quen tiêu dùng của khách hàng buộc các ngân hàng phải có những giải pháp thay đổi sản phẩm và dịch vụ cùng với cách thức vận hành để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Thông qua phân tích kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại tại Singapore, Thái Lan và Nhật Bản, tác giả đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11/T4-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB4.20.Kng phtr dvu Bank ban le 1 so nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.