Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55911
Title: Áp chế đại dương: Lịch sử an ninh và phân vùng hàng hải
Authors: Barry J. Ryan
Keywords: Đại dương
An ninh
Phân vùng hàng hải
Hàng hải
Abstract: Bài viết giới thiệu những vấn đề về vùng trung chuyển: Vượt lên trên quyền thống trị (dominium) và quyền kiểm soát (imperium); tăng cường và mở rộng an ninh hàng hải.
Issue Date: 2020
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 28 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội TN 2020 -17,18,19
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ap che dai duong.TN2020.17-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 42,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.