Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55986
Title: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh trung học phổ thông, tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Phạm Thanh Lương
Keywords: Nâng cao hiệu quả
Hoạt động Thể dục thể thao
Học sinh
Trung học phổ thông
Quảng Ngãi
Abstract: Đề tài hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề về quan điểm của Đảng, Nhà nước và các vấn đề liên quan tới công tác GDTC và hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa (TDTT NK) cho học sinh trung học phổ thông (THPT), các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động TDTT NK trong các trường THPT cũng như đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THTP... làm căn cứ xác định biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT NK cho học sinh THPT Tỉnh Quảng Ngãi.
Advisor: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hồng Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 196 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 745,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 0. Thong tin luan an dua len mang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 103,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.