Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56122
Title: ACCC: Local government renewables action trackers: summary of methods and data
Other Titles: ACCC: Trình theo dõi về hoạt động tái tạo của chính quyền địa phương: Tóm tắt các phương pháp và dữ liệu
Authors: WRI, Viện Tài nguyên thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Renewable action
Hoạt động tái tạo
Local government
Chính quyền địa phương
Renewable
Tái tạo
Abstract: Trình theo dõi về hoạt động tái tạo của chính quyền địa phương (sau đây gọi là "trình theo dõi") là nguồn được phát triển bởi Thử thách khí hậu của các thành phố Mỹ - Gia tốc tái tạo, một sự hợp tác giữa Viện tài nguyên thế giới và Viện nghiên cứu núi Rocky (RMI) để giúp các chính quyền địa phương tìm ra được nguồn năng lượng điện tái tạo. Nó được tạo ra như một phần của chương trình về thách thức biến đổi khí hậu ở các thành phố Mỹ nằm trong các hoạt động từ thiện của Bloomberg (ACCC). Với 2 năm hoạt động, chương trình đã cung cấp cho hơn 1000 chính quyền địa phương của Hoa Kỳ các nguồn tài nguyên mới về năng lượng và bắt đầu vào mục tiêu giảm Carbon. Trình theo dõi là một công cụ Web tương tác được lưu trữ Trang gia tốc tái tạo ACCC (www.cityrenewables.org).
Publisher: WRI. org
Issue Date: 2020-06
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang,pdf
Method: https://www.wri.org/publication/accc-local-government-tracker
Language: en_US
Right: https://www.wri.org/publication/accc-local-government-tracker
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.