Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56198
Title: Những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Bộ Luật lao động năm 2019
Chấm dứt
Hợp đồng lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động
Abstract: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới quan trọng về thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. Những điểm mới này sẽ tác động không nhỏ tới việc duy trì và chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, tới hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan quan và tới hoạt động nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân khác. Bài viết này phân tích, đánh giá những điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm 2012.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 03-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat3.20.thuc hien va cham dut HDLD-BLLD2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.