Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56264
Title: Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ
Authors: Thái Thị Phương Lan
Keywords: Công chức
Trách nhiệm công vụ
Pháp luật Việt Nam
Nam Trung Bộ
Abstract: Luận án đánh giá một cách khách quan, có hệ thống thực trạng pháp luật ở Việt Nam và thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức gắn với phạm vi không gian cụ thể khu vực Nam Trung Bộ. Chỉ ra những hạn chế, bất cập, những khiếm khuyết trong các quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức. Luận án nghiên cứu đề xuất các giải pháp có tính khả thi, khoa học để hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực hiện trách nhiệm công vụ của công chức tại Việt Nam nói chung và các tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng.
Advisor: Phạm Hồng Thái
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA ThaiThiPhuongLan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT ThaiThiPhuongLan .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 459,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng ThaiThiPhuongLan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 262,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_ThaiThiPhuongLan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 456,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.