Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56293
Title: Các giải pháp phát triển nhân lực cho ngành đóng tàu khu vực Hải Phòng
Authors: Hoàng Thị Thúy Phương
Keywords: Phát triển nhân lực
Ngành đóng tàu
Khu vực Hải Phòng
Abstract: Luận án đã phân tích kinh nghiệm phát triển nhân lực của một số Quốc gia có ngành công nghiệp đóng tàu phát triển và một vài doanh nghiệp đóng tàu trong và ngoài nước để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong phát triển nhân lực cho ngành đóng tàu khu vực Hải Phòng. Luận án đã thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp để phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực của các doanh nghiệp khu vực Hải Phòng để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như nguyên nhân, làm cơ sở cho cho các giải pháp.
Advisor: Nguyễn Thái Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 206 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Hàng Hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • luan an-HTTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat luan an-HTTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 588,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin luan an tien si HTTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 54,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.