Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56294
Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông báo ổn định theo thời gian thực cho tàu hàng rời
Authors: Nguyễn Xuân Long
Keywords: Hệ thống thông báo
Tàu hàng rời
Thiết kế hệ thống
Abstract: Nghiên cứu quy định về ổn định nguyên vẹn, tiêu chuẩn đối với đặc tính đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh và tiêu chuẩn ổn định thời tiết theo Bộ luật quốc tế về ổn định nguyên vẹn (IS Code) từ đó xác định được các tiêu chuẩn ổn định cho tàu hàng rời; Nghiên cứu các hồ sơ tàu hàng rời để xác định công thức thực nghiệm phổ biến được sử dụng trong tính toán ổn định tàu theo thời gian thực thông qua chu kỳ lắc ngang.
Advisor: Nguyễn Kim Phương, Nguyễn Công Vịnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 142 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Hàng hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an TS - Nguyen Xuan Long.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luan an TS - Nguyen Xuan Long_Tóm tắt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 770,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin LATS-NXL.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.