Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56296
Title: Quản lý rủi ro cho các dự án đầu tư phát triển đô thị tại Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Đầu tư
Dự án đầu tư
Quản lý rủi ro
Phát triển đô thị
Hà Nội
Abstract: Luận án nhận diện được 73 rủi ro cho các dự án giao thông đường bộ đô thị tại Hà Nội, trong đó: Rủi ro có tác động rõ ràng là 53 rủi ro, rủi ro có tác động không rõ ràng hoặc không có tác động là 20 rủi ro. Đề xuất mười hai giải pháp quản lý để ứng phó với các rủi ro có mức nguy hiểm cao cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội: (1) Giải pháp về nhân lực của Nhà thầu; (2) Giải pháp nâng cao năng lực của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án; (3) Giải pháp về thiết kế; (4) Giải pháp về quá trình thi công; (5) Giải pháp về thanh toán; (6) Giải pháp về mặt bằng thi công; (7) Giải pháp về điều phối quản lý tiến độ; (8) Giải pháp về an toàn lao động; (9) Giải pháp ứng phó sự thay đổi của chính sách pháp luật; (10) Giải pháp về thủ tục hành chính; (11) Giải pháp ứng phó biến động giá cả, thị trường; (12) Giải pháp về cộng đồng dân cư.
Advisor: Đinh Tuấn Hải
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 168 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 200625 Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 200625 Tóm tắt luận án-Vietnam Ver-đã chuyển đổi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 403,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 200625 Tóm tắt luận án-English Ver-đã chuyển đổi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 338,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 200625 Những đóng góp mới của luận án-Vietnam Ver.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 54,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 200625 Những đóng góp mới của luận án-English Ver.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.