Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56348
Title: Quy định của Bộ luật Lao động về bồi thường chi phí đào tạo- Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý
Authors: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Keywords: Bộ Luật lao động
Chi phí đào tạo
Doanh nghiệp
Abstract: Để tồn tại và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quô'c tế và cạnh tranh gay gắt hiện nay, mỗi doanh nghiệp cần thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. Để thực hiện được mục tiêu này, các doanh nghiệp luôn chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân viên. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi doanh nghiệp bỏ ra một khoản tiền lớn đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhưng người lao động sau khi được đào tạo lại không muôn tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp. Như vậy, việc bồi thường chi phí đào tạo giữa người lao động và doanh nghiệp sẽ được giải quyết như thế nào? Trong bài viết này, tác giả sẽ làm rõ các quy định về bồi thường chi phí đào tạo trong Bộ luật Lao động năm 2012 và năm 2019 và đưa ra một số lưu ý cho doanh nghiệp trong việc thực hiện vấn đề này.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 10, tháng 04-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB10.20.B15.Luat Ldong ve boi thuong chi phi dtao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.