Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56363
Title: Report of 2nd General Assembly ASEAN Inter- parliamentary Organization
Other Titles: Báo cáo lần thứ 2 của Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: AIPA02
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ hai
ASEAN
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Report
Báo cáo
Abstract: Cuộc họp hội đồng nghị viện lần thứ 2 được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 1979, theo thỏa thuận tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 26 - 28 tháng 9 năm 1978 và để phù hợp với các quy định của AIPO (tổ chức liên nghị viện ASEAN).
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1979-10-02
Type: Báo cáo
Extent: 83 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01. Report 2nd.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 50,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02. Continue.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 27,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.