Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56373
Title: Report of the ASEAN Inter-parliamentary organization seventh general assembly
Other Titles: Báo cáo Hội nghị lần thứ bảy của Tổ chức liên nghị viện ASEAN
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: AIPA07
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ bảy
Report
Báo cáo
ASEAN
Hiệp hội cac nước Đông Nam Á
Abstract: Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được trong suốt hội nghị lần thứ sáu của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Singapore và tuân theo các quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ bảy đã được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan tại khách sạn Dusit Thani từ ngày 2-6 tháng 10, 1984.
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1984-10-06
Type: Báo cáo
Extent: 89 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01. Report 7 GA, Annex A - C 7.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 76,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02. D - F 3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 51,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03. F 4 - Annex N.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 58,24 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.