Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56503
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorAsean Inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN-
dc.date.issued2005-09-23-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56503-
dc.description.abstractHội nghị liên nghị viện ASEAN lần thứ 26 được tổ chức tại Vientiane, Lào từ ngày 18-23 tháng 9 năm 2005.-
dc.format.extent28 trang,pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)vi
dc.rightsASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)vi
dc.subjectAIPA26vi
dc.subjectHội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ 26vi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectASEANvi
dc.subjectHiệp hội các nước Đông Nam Ávi
dc.titleReport of 26th general assembly - ASEAN Inter-parliamentary organizationvi
dc.title.alternativeBáo cáo hội nghị lần thứ 26 của tổ chức liên nghị viện ASEANvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • Annex J cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 451,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex J.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 11,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex K.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex M cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 359,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex L.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex N cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 350,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex M.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 11,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex N.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex O part I.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex O part II.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 13,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex O part III.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex P cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 387,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex O part IV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex P.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex Q part I.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex R cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 363,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex Q part II.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex S cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 346,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex S.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 16,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex T.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Annex U, V, W.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Report 26 GA, Laos.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 64,34 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.