Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56519
Title: Bảo đảm quyền con người của phụ nữ trong pháp luật tố tụng hình sự ở Việt Nam
Authors: Hoàng Hương Thủy
Keywords: Quyền con người
Phụ nữ
Pháp luật tố tụng hình sự
Việt Nam
Abstract: Quyền con người của phụ nữ trong tố tụng hình sự là quyền dễ bị xâm phạm, bị tổn thương hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng do hoạt động tư pháp hình sự động chạm đến quyền sống, quyền tự do, quyền bảo toàn danh dự, nhân phẩm của con người. Bài viết tập trung nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người của phụ nữ và kiến nghị giải pháp nhằm phòng chổng xâm hại trên thực tế và thúc đẩy hơn nữa việc bảo đảm quyền con người cho phụ nữ.
Issue Date: 2020-05
2020-07-22
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề, tháng 5-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL5.20.Bao dam quyen con nguoi cua PN_PLTTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.