Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56558
Title: Thu hút, trọng dụng nhân tài – từ thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Đoàn Nhân Đạo
Keywords: Thu hút
Nhân tài
Trọng dụng nhân tài
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết đã đề cập đến quá trình xây dựng, triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài chất lượng cao của TP.Hồ Chí Minh, một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của TP. Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN5.20.Thu hut trong dung nhan tai, thuc tien TPHCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.