Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56600
Title: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ
Authors: Lê Vĩnh Tâm
Keywords: Kỷ luật
Kỷ cương
Công tác cán bộ
Abstract: Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực thi ngày 01/7/2020. Đây là dự án Luật quan hành từ trọng, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ thành pháp luật, là cơ sở pháp lý rất quan trọng để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước bài viết về đăng tải những điểm mới, nổi bật trong công chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của các cán bộ và định hướng đồng chí Lê Vĩnh Tân, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1.20.Giu vung KL,KC hoan thien the che ve cong tac can bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.