Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56643
Title: Khung chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ
Authors: Tạ Ngọc Hải, Lục Việt Dũng
Keywords: Chính sách
Người có tài năng
Công vụ
Abstract: Hiện nay, đang còn nhiều quan điểm khác nhau về người có tài năng; nội dung chính sách đối với người có tài năng và cách thức áp dụng chính sách đối với người có tài năng để đạt mục tiêu đề ra. Bài viết trình bày một số quan điểm và khung chính sách đối với người có tài năng; đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện chính sách thu hút và đãi ngộ đối với người có năng lực trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN4.20.CS voi cac doi voi ng co tai trong HĐCV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.