Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56669
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorHoàng Thị Lan-
dc.date.issued2020-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56669-
dc.description.abstractChế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội có những nét đặc trưng và phương thức, mức độ thể hiện khác nhau, phản ánh kỹ thuật tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi mô hình chính thể và quá trình lập hiến ở mỗi quốc gia. Qua nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam cho thấy, trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội luôn phản ánh tính nhân dân trong tổ chức quyền lực nhà nước. Nguyên tắc trong chế định trách nhiệm và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp luôn gắn với đặc điểm của Nhà nước Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, bảo đảm chống nguy cơ lạm quyền của cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp vì lợi ích của nhân dân.-
dc.format.extent4 trang, pdf-
dc.languagezhvi
dc.rightsTạp chí Tổ chức Nhà nướcvi
dc.subjectLạm quyềnvi
dc.subjectChính phủvi
dc.subjectQuốc hộivi
dc.subjectHiến phápvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectChế định trách nhiệmvi
dc.titleChế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội qua các bản Hiến pháp Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN4.20.TN cua CP truoc QH qua HP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.