Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56670
Title: Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử
Authors: Phạm Ngọc Hòa, Trương Quang Khải
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Chính quyền
Chính quyền điện tử
Abstract: Xây dựng chính quyền điện tử đang là xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới nhằm nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu..., tạo thuận lợi trong giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bài viết nêu lên kết quả bước đầu và những giải pháp trong việc xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - doanh nghiệp xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang ,pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN4.20.TPHCM xay dung cq dien tu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.