Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56676
Title: Công văn 5374/BGDĐT-GDQPAN ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về hiệu quả và khó khăn của Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường đại học và trung học phổ thông hiiện nay
Authors: Bộ Giáo dục và đào tạo
Keywords: Giáo dục quốc phòng và an ninh
Đại học
Trung học phổ thông
5374/BGDĐT-GDQPAN
Abstract: Cung cấp thông tin về hiệu quả và khó khăn của Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong các trường đại học và trung học phố thông hiện nay cùng một số kiến nghị đề xuất.
Issue Date: 2019-11-26
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5374.BGDDT-GDQPAN.Hqua kkhan GDQPAN trg DH va THPT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.