Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56682
Title: Công văn số 12510/BTC-ĐT ngày 18-10-2019 của Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: 12510/BTC-ĐT
Trái phiếu Chính phủ
Vốn trái phiếu Chính phủ
Trái phiếu
Abstract: Cung cấp thông tin về tình hình phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2018 và 09 tháng đầu năm 2019; tình hình giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đã phát hành năm 2018 và 09 tháng đầu năm 2019 và quản lý vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân; tình hình giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ của các dự án, công trình đầu tư thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.
Issue Date: 2019-10-18
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12510-BTC-Phat hanh TPCP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.