Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56684
Title: Công văn 10307/BGTVT-ĐTCT ngày 30/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về dự án BOT giao thông từ năm 2016 đến nay.
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: 10307/BGTVT-ĐTCT
BOT giao thông
Giao thông
Abstract: Cung cấp thông tin, số liệu về dự án BOT giao thông từ năm 2016 đến nay.
Issue Date: 2019-10-30
Type: Báo cáo
Extent: 1 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10307.BGTVT-DTCT.du an BOT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.