Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56686
Title: Công văn số 4952/BGDĐT-VP ngày 30/10/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về các khoản thu đầu năm, thu theo tháng, mức thu trung bình và mức thu học phí
Authors: Bộ Giáo dục và đào tạo
Keywords: 4952/BGDĐT-VP
Mức thu học phí
Học phí
Thủ khoa
Đại học
Abstract: Cung cấp các thông tin một số số liệu trong 3 năm gần đây về các khoản thu đầu năm, thu theo tháng, mức thu trung bình, mức thu học phí của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập và dân lập, trường Quốc tế; về tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đỗ đại học; về số lượng thủ khoa các trường đại học.
Issue Date: 2019-10-30
Type: Báo cáo
Extent: 27 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4952-BGDDT.VP-So lieu thu hoc phi 2017-2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 31,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.