Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56688
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Luật sư
Sửa đổi, bổ sung
Dự án luật
Thẩm tra
Kỳ họp thứ 3
Quốc hội
Khóa XIII
Description: Báo cáo của Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư gồm những nội dung: sự cần thiết, phạm vi sửa đổi, bổ sung luật; điều kiện miễn đào tạo nghề luật sư; các trường hợp đã bị kết án không được hành nghề luật sư; quy định cho phép viên chức được hành nghề luật sư...
Issue Date: 2012-04-27
Type: Báo cáo thẩm tra
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ ba (Từ ngày 21/5/2012 đến ngày 21/6/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 294bc02a-9883-4aa9-8698-c12963b92bb9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 233,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.