Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56689
Title: Công văn số 5010/BGDĐT-VP ngày 4/11/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về thực trạng công tác phòng chống ma túy trong nhà trường
Authors: Bộ Giáo dục và đào tạo
Keywords: 5010/BGDĐT-VP
Phòng chống ma túy
Trường học
Abstract: Cung cấp thông tin về thực trạng công tác phòng chống ma túy trong nhà trường, gồm việc ban hành các văn bản phòng chống ma túy trong nhà trường; và việc triển khai các hoạt động phòng chống ma túy trong nhà trường.
Issue Date: 2019-11-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5010-BGDDT-VP-Ctac phong chong ma tuy trong nha trg.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.