Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56710
Title: Bức tranh nông nghiệp năm 2019, định hướng phát triển 2020
Authors: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Hữu Nhuần
Keywords: Nông nghiệp
Năm 2019
Năm 2020
Abstract: 2019 là năm ghi nhận những khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp, như: dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại chưa từng có, cháy rừng, hạn hán xâm nhập mặn diễn ra với tần suất và cường độ cao, giá nhiều loại nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp, quá trình xử lý nhằm để Liên minh châu Âu (EC) rút "thẻ vàng " đối với hải sản Việt Nam chậm chuyển biến... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và các cấp, các ngành, nhiều vướng mắc, khó khăn đã được tháo gỡ, ngành nông nghiệp đạt được những thành tựu nổi bật tạo tiền đề vững chắc cho năm 2020 - năm cuối thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hôi 2011-2020 và Kế hoach Phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 2 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB2.20.B17.Btranh NN 2019 va 2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.