Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56727
Title: Năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Thành, Lê Vũ Toàn
Chử Đức Hoàng, Vũ Ngọc Anh
Keywords: Hội nhập quốc tế
Nông nghiệp
Công nghệ cao
Việt Nam
Abstract: Hiện nay, các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh đang dần thay đổi cách thức vận hành của kinh tế nông nghiệp. Tuy vậy, để có thể tiếp cận với thế giới, đưa các sản phẩm nông nghiệp ra các nước, hay thu hút vốn đầu tư nhiều hơn nữa từ các đối tác nước ngoài vẫn còn là vấn đề đặt ra. Bài viết này đánh giá khả năng hội nhập quốc tế của các chủ thể sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam, qua đó đề xuất một vài giải pháp phù hợp.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB3.20.B12.NN ung dung CN cao VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.